Servis

Kompanija „Stanišić doo“ poseduje tri boksa za mehaničarski servis, po jedan  boks za optiku i perionicu i tri boksa za ugradnju i servisiranje gasnog uredjaja.

Boksevi su opremljeni najmodernijim dizalicama i alatima, a imamo i dva kanala za specifične potrebe pri održavanju vozila.  Ugradnjom gasnih uredjaja za automobile na benzin kompanija „Stanišić doo“ počela je da se bavi pre 12 godina. Uredjaj „ZAVOLI“ koji ugradjujemo, održavamo i servisiramo je poreklom iz Italije, i jedan je od najboljih gasnih uredjaja u svetu.

Saradnja sa ovom firmom je regulisana ugovorom o ekskluzivnom zastupništvu. Dugogodišnje iskustvo, efikasna, ekonomična i kvalitetna usluga održavanja i mreža ovlašćenih servisa, omogućili su nam saradnju sa nekima od većih kompanija u Srbiji. Možemo da se pohvalimo da su nam svoje poverenje ukazali,  NIS – Gasprom Neft, Autočačak, Intersrem, Komunalna preduzeća kao i mnogi drugi,  za koje smo do sada ugradili veliki broj uredjaja u flotama.

Neke od pomenutih kompanija, kao i mnoge druge, ukazale su nam poverenje i na taj način što im pružamo usluge održavanje i servisa kompletnog voznog parka, uključujući i  najmodernija vozila poslednje generacije.